กายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาทสมองและไขสันหลัง เช่น ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยพาร์กินสัน หรือผู้สูงอายุที่เสื่อมชราตามวัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น การขยับตัวบนเตียง การลุกขึ้นนั่ง การยืนทรงตัว และการเดิน
 
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อ ปวดตึงกล้ามเนื้อจากการทำงาน (Office Syndrome) ข้อติดจากพยาธิสภาพของโรค หรือ หลังประสบอุบัติเหตุ


กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและทรวงอก เช่น ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยอายุรกรรม ที่มีเสมหะคั่งค้าง ภาวะปอดแฟบ
 
ในกรณีที่ผู้ป่วย จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เสริม(Orthosis) เรามีนักกายอุปกรณ์ ไปวัดขนาดและจัดทำกายอุปกรณ์เสริม ให้ถึงบ้าน